Tagged : # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Dennis Veasley

27 thoughts on “[VNTA Tennis] | 3 Bài tập tăng tính nhịp điệu ổn định trong đánh bóng tennis hiện đại”

  1. Good video Thành ơi.
    Theo anh bài tập 3 ngoài việc up…down…up dành cho đường kéo vợt thì thời điểm để thực hiện động tác này cũng tương ứng khi bóng "up" khi bay khỏi vợt đối phương; "down" khi bóng bay qua lưới và đi xuống và "up" cuối cùng khi bóng nẩy trên phần sân mình.

  2. Clip rất ý nghĩa đối với phong trào! Thời tiết mua gió mà thày Vũ Ngọc Thành vẫn quay video chia sê cho ACE phong trào là mình rất ghi nhận!

  3. Dạy tennis phong giống thày này thì anh chị em ai cũng có tennis cơ bản đúng đẹp! Cám ơn các huấn luyện viên VNTA đã quay video tennis rất chuyên nghiệp! Mời sắp mưa vẫn quay Hả ad

  4. Rất hay với 3 triết lý huấn luyện viên thành đưa ra! Mình ra sân áp dụng tập sau 2h hiệu quả hơn hẳn cảm
    Ơn ad VNTA

  5. Cảm ơn mô hình rất đặc biệt chưa thấy một cơ sở đào tạo nào có được nhiều giá trị cho học viên như VNTA hay quá bài giảng rất thiết thực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *